Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi

Karaciğer tümörleri, hepatoblastom ve hepatokarsinom, karaciğerden kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir.

KARACİĞER TÜMÖRÜNÜN TİPLERİ NELERDİR?

  1. Hepatoblastom
  2. Hepatoselüler karsinom
  3. Fibrolamellar karsinom

KARACİĞER TÜMÖRÜNE SEBEP OLAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

Karaciğer tümörlerinin nedeni bilinmiyor. Vücut yarısında (hemihipertrofi) veya bir uzuvda (örneğin makroglossi) büyüklük ve Beckwith-Wiedemann Sendromu gibi bazı kalıtsal bozukluklar gösteren hastalarda hepatoblastom daha sık görülür. Kronik hepatit B ve C ile sirozdan sonra hepatoselüler karsinom gelişme riski yüksektir

KARACIĞER TÜMÖRÜNÜN GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR ?

Tüm çocukluk çağı kanserlerinin % 13’sini oluşturur. Genellikle 2 yaşından önce görülür. Hepatoblastom tanılarının % 95’i 5 yaşın öncesinde görülür. Hepatoselüler karsinom ise genellikle 10 yaşın üzerinde görülür. Ergenlerde en sık görülen karaciğer tümörüdür.

KARACİĞER TÜMÖRÜ OLAN HASTALARIN ŞİKAYETLERİ NELERDİR ?

En sık klinik belirti karin sağ üst yarısında kitledir. Ateş, kabızlık, ishal, bulantı, kusma iştahsızlık, solukluk, sarılık, kaşıntı ve kilo kaybı buna eşlik edebilir.

KARACİĞER TÜMÖRÜNDE TANI NASIL KONUR?

Düz karın filmi, ultrasonografi (US) bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Akciğere yayılma akciğer tomografisi ile incelenir. Karaciğer enzimleri, Hepatit B yüzey antijeni, Hepatit C antijeni, Anti HBc ile biyolojik tümör göstergeleri araştırılır. Serumda Alfa-fetoprotein (AFP) özellikle hepatoblastom da önemli bir tümör göstergesidir. Beta human (insan) koryonik gonadotropin hormonu (Beta hCG) da yükselebilir. Kesin tanı genellikle biyopsi ile konur. Bazı durumlarda tümör çok büyük ise görüntüleme ve tümör göstergeleri ile ön tanı konarak kemoterapi (ilaç tedavisi) verilir. Tümör küçüldükten sonra cerrahi olarak çıkarılır ve tanıya gidilir.

KARACİĞER TÜMÖRÜNDE HANGI TEDAVİLER KULLANILIR?

Tedavi cerrahi ve kemoterapinin birlikte kullanımı ile yapılır. Radyoterapiye (ışın tedavisi) nadiren başvurulur. Tedavide genel yaklaşım tümörün ameliyat ile çıkarılmasıdır.

Kemoterapi 3 farklı amaç için kullanılır:

  1. Çıkarılamayacak tümörlerde önce kemoterapi verilip tümör küçültülür ve sonra tümör ameliyat ile çıkarılır.
  2. Tümörü tam çıkarılmış hastalarda sağ kalımı uzatmak için uygulanır
  3. Tümörü yayılmış hastalarda kullanılır.

Karaciğer nakli ve tümör embolizasyonu (tümör damarının ilaçla tıkanıp tümörün beslenmesinin engellenmesi) nadiren başvurulan tedavi yöntemleridir

KARACİĞER TÜMÖRÜNDE YAN ETKİLER NELERDİR?

Kemoterapide kullanılan en etkili ilaçlar böbreğe ve işitme sinirine zarar verir.

KARACİĞER TÜMÖRÜNDE EVRELEME NASILDIR?

Karaciğer içi tümörün evrelemesinde PRETEXT (tedavi öncesi hastalığın yayılımı) evrelemesi kullanılır. Yayıldığı lob sayısına göre 4 evrede değerlendirilir. Tümör karaciğerin 4 lobuna yayılmış ve/ veya karaciğer dışı uzak metastaz yapmış ise yüksek riskli kabul edilir ve yaklaşım cerrahiden çok kemoterapi ağırlıklıdır. Karaciğer tümörleri öncelikle akciğere yayılır.

KARACİĞER TÜMÖRÜNÜN İYİLEŞME ORANLARI NEDİR?

Karaciğer tümörlerinde hepatoblastomda erken evrelerde % 70-80; ileri evrelerde ise % 40 iyileşme oranı bulunmaktadır. Hepatoselüler karsinomda uzun süreli sağ kalım % 30-40 oranındadır. Dirençli vakalarda karaciğer nakli şansı araştırılmalıdır.