Hodgkin Lenfoma Nedir

Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf bezlerine yayılır. Bazen lenf dışı dokulara da yayılabilir.

LENF SİSTEMİ NEDİR ?

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır

HODGKİN LENFOMANIN TİPLERİ NELERDİR?

Klasik Hodgkin Lenfomanın 4 alt tipi vardır:

  1. Lenfositten zengin Hodgkin lenfoma. Nodüler tip (Daha iyi seyirlidir.)
  2. Nodüler sklerozan Hodgkin Lenfoma
  3. Karışık hücreli Hodgkin lenfoma
  4. Lenfositten fakir Hodgkin Lenfoma

HODGKIN LENFOMAYA SEBEP OLAN RİSK FAKTORLERI NELERDIR?

Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Ama bazı virüs hastalıklarının bağışıklık sistemini bozarak bu hastalığa sebep olduğu düşünülmektedir.

HODGKIN LENFOMANIN GORÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Lenfomalar (Hodgkin ve Hodgkin dışı) ülkemizde lösemilerden sonra en sık karşılaşılan kötü huylu hastalık türüdür

Hodgkin Lenfoma çocukluk lenfomalarının yaklaşık % 45’ini oluşturur. Her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte daha çok genç yetişkinler de görülür. Üç yaşından önce nadirdir. Erkeklerde daha sık ortaya çıkar.

HODGKIN LENFOMADA HASTALARIN ŞİKÂYETLERİ NELERDİR?

İlk şikayet çoğu kez boyunda ortaya çıkan ağrısız bir şişliğin fark edilmesi şeklindedir. Hodgkin hastalığında bu şişlik özellikle solda köprücük kemiği üzerinde olur. Koltuk altı ve kasıktaki lenf bezleri büyüyebilir. Ağrısız şişliklerdir, paket yapmaya/kümeleşmeye eğilimlidirler Dalak ve karaciğer büyüyebilir Deri renginde solukluk olabilir İştahsızlık, halsizlik, ateş, geceleri yoğun terlemeler olur. Kilo kaybı bazen vücut ağırlığının % 10’unu aşabilir. Kaşıntı da olabilir.

Lenfomalarda çoğu zaman şikayet boyun veya köprücük kemiği üstünde ele gelen lenf nodlarıdır.

HODGKIN LENFOMADA TANI NASIL KONUR?

Biyopsi Tanısı hastalık bölgesinden yapılan biyopsi ile konur. Çıkarılan doku örnekleri patolog tarafından değerlendirilir. Görüntüleme Hastalığın yaygınlık derecesini belirlemek için yapılır. Küçük çocuklar dışında anestezi gerektirmeyen çoğu kez ağrısız bir işlemdir. Direkt röntgen grafileri; boyun, akciğer, karnın bilgisayarlı tomografisi (BT) veya manyetik rezonans (MR) çekilmelidir. Pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) son yıllarda lenfomada başarı ile kullanılan radyoaktif bir görüntüleme yöntemidir. Biyokimyasal tetkikler sedimantasyon, karaciğer ve böbrek testleri gibi laboratuar tetkikleri tümörün karaciğer, böbrek veya vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmadığı hakkında bilgi verir. Kan sayımı yapılmalıdır. EKO Tetkiki kalbin tedavi öncesi sağlam olduğunu görmek için yapılır. Kemik iliği tetkiki ileri evre hastalarda ve ateş, kilo kaybı, terleme belirtileri (B belirtileri) gösteren hastalarda yapılır.

HODGKİN LENFOMADA HANGİ TEDAVİLER KULLANILIR ?

Hodgkin Lenfoma tedavisi kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (işın tedavisi) ile yapılmalıdır. Lenfomada tedavi seçimi hastalığın evresine göre planlanır. Kemoterapi genellikle döngüler (siklus) halinde verilir. Yani, her bir tedaviyi birkaç haftalık ilaçsız istirahat dönemleri izler Tedavi yapildığı dönem ve tedavisiz dönem “kemoterapi siklusu” olarak adlandırılır. Kemoterapi sonlandıktan sonra gerekli hastaların hastalık bölgesine radyoterapi uygulanabilir. Nüks eden hastalara yoğun tedaviyi izleyen, kemik iliği veya kök hücre nakli yapılması gerekebilir. Hasta yine de nüks eder ise monoklonal antikor tedavileri kullanılır Kemoterapi ve radyoterapi kanser hücrelerini öldürürken normal sağlıklı hücrelere de zarar verebilir. İlaç tedavisi bulantı, kusma yapabilir, ilerleyen sikluslarda saç dökülmesine neden olabilir. enfeksiyonlara eğilim artar, kansızlık ve kanama olabilir ama kan vererek ve enfeksiyonlara karşı antibiyotik kullanarak savaşılabilir Radyoterapi bazı kemiklerin büyümesini engelleyebilir, ileri yaşlarda yeni kanser gelişimlerine ve kalp bölgesine ışın alındı ise kalp hastalıklarına yol açabilir. Boyun bölgesine alınan ışın tedavisine bağlı olarak tiroid yetersizliği ve bazı tip kemoterapilere bağlı olarak daha çok erkek çocuklarda kısırlık gözlenebilir . İkincil kanserler tedavi bitiminden sonraki 3 ile 30 yıl sonra ortaya çıkabilir.

HODGKIN LENFOMADA EVRELEME NASILDIR?

Evreleme görüntüleme yöntemleri, biyokimyasal tetkikler ve gerektiğinde kemik iliği biyopsisi ile yapılır. Erken evreler 1 ve 2 evreleri, geç evreler 3 ve 4evreleridir. Dördüncü evrede hastalık lenf bezi dışında karaciğer, kemik, kemik iliği akciğer gibi organlara yayılmıştır Ek olarak evrelemede B belirtilerinin (ateş kilo kaybı, terleme belirtileri) bulunmadığı hastalara A: bulunan hastalara B şeklinde ek evre bilgisi verilir. B grubu hastalar daha zor ve yoğun tedavi edilir.

HODGKIN LENFOMANIN IYILEŞME ORANLARI NEDIR?

Erken evrede uygun tedavi ile % 90’ın üzerinde şifa şansı; ileri evrelerde de daha düşük bir oranda devam etmektedir Hodgkin hastalığında hastanın yaşı hastalığın histopatolojik tipi, evresi, B belirtilerinin varlığı tedavi başarısını etkileyen faktörlerdir

TEDAVİ SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

Hastalar ikincil tümörler açısından takip edilmelidir. İkincil tümörler kemoterapi bitiminde 3-30 yil sonra görülebilen farklı tümörlerdir.