Alzheimer Hastalığı Nedir

Alzheimer özellikle 65 yaş üstü görülen, kadınlarda daha sık ortaya çıkan bir demans hastalığıdır. Demans Hastalığı Nedir? Demans hastalığı beynin hafıza, hatırlama, düşünme gibi bilişsel fonksiyonlarını yitirdiği hastalık durumudur. Demans hastalıkları sinsi başlar, yavaş yavaş ilerler