Volteren Krem Endikasyonları

Volteren Krem Endikasyonları

13 Ağustos 2016 0 Yazar: A.Ayazz

Volteren Krem, non steroid anti inflamatuar grubu bir ilaçtır. Yani bir ağrı kesici ve iltihap gidericidir. Ancak dahil olduğu non steroid anti inflamatuar grubu bütün ilaçlar gibi bu da dikkatli ve tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Aşırı ve sürekli kullanımı çeşitli metobolizma sorunlarına sebep olabilir. Etken maddesi olan diklofenat sodyum narkotik olmayan en güçlü anestetik etkiye sahip maddedir. Özellikle eklem ve kemik ağrılarını kesmede gayet etkili bir kremdir. Ağrılı bölgeye sürülerek kullanılır. Kireçlenme, eklem ağrıları, özellikle son zamanlarda çok sık görülen diz ağrısı(menisküs veya sıvı kaybına bağlı olarak sık görülür), eklem kas ve tendon iltihapları, burkulmalar, incinmeler yani neredeyse hemen her türlü ağrılı kemik ve kas sistemi sorununda ağrı kesici olarak ve de ödem, şişlik ve iltihaplanmalara iltihap giderici olarak kullanılabilir.

Volteren krem, eğer içerdiği bileşenlerinden birine alerjiniz varsa ciddi yan etkiler gösterebilir. Özellikle nefes almada güçlük, şişlik, hırıltı, deri döküntüsü gibi yan etkiler görülürse derhal doktorunuza veya acile başvurunuz. Bunlar genelikle çok seyrek görülen yan etkilerdir. Bununla birlikte non steroid anti inflamatuar grubu ilaçlardan herhangi birine alerjiniz varsa volteren kremi kullanmayınız. Ayrıca volteren krem gebelikle hele ki gebeliğin son 3 ayında asla kullanılmamalıdır.

İLACINIZI KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.

Detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

 

İlaç Prospektüsü

 

KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

 • Yardımcı maddeler:

Karbomer, makrogol ketostearil eter, kokoil kaprilokaprat, dietilamin, izopropil alkol, propilen glikol, sıvı parafin, krem parfüm 45, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

 

Bu Kullanma Talimatında:

 

 1. VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?

 

 1. VOLTAREN EMULGEL’ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

 1. VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır?

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

 

 1. VOLTAREN EMULGEL ‘in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.
 2. VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?
 • VOLTAREN EMULGEL etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.
  • VOLTAREN EMULGEL topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • VOLTAREN EMULGEL 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
  • VOLTAREN EMULGEL
  o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
  o Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
  o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.
 1. VOLTAREN EMULGEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VOLTAREN EMULGEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Diklofenaka veya VOLTAREN EMULGEL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var
ise
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• VOLTAREN EMULGEL’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
VOLTAREN EMULGEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
• VOLTAREN EMULGEL yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
• VOLTAREN EMULGEL’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
VOLTAREN EMULGEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VOLTAREN EMULGEL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

VOLTAREN EMULGEL’i özellikle gebeliğin 3. trimesterinde olmak üzere kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • VOLTAREN EMULGEL’i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • VOLTAREN EMULGEL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

VOLTAREN EMULGEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOLTAREN EMULGEL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):
VOLTAREN EMULGEL’i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram VOLTAREN EMULGEL (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm2‘lik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.
VOLTAREN EMULGEL’i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.
Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).
Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

VOLTAREN EMULGEL’in çocuklarda ve 12 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda VOLTAREN EMULGEL’in yetişkin dozları kullanılabilir.
Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer VOLTAREN EMULGEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLTAREN EMULGEL kullandıysanız:

VOLTAREN EMULGEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

VOLTAREN EMULGEL’i kullanmayı unutursanız:

Eğer VOLTAREN EMULGEL’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VOLTAREN EMULGEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa VOLTAREN EMULGEL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
  • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
  • Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOLTAREN EMULGEL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
  • Döküntü
  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Işığa hassasiyet
  • Kaşıntı
  • Kızarıklık
  Bunlar VOLTAREN EMULGEL’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

 1. VOLTAREN EMULGEL’in saklanması

VOLTAREN EMULGEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VOLTAREN EMULGEL’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOLTAREN EMULGEL’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi :

Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul
Üretici :

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Bu kullanma talimatı 22.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.