Sinecod Endikasyonları

Sinecod Endikasyonları

13 Şubat 2016 0 Yazar: A.Ayazz

Sinecod öksürük için kullanılan etkili bir ilaçtır. Özellikle piyasadaki birçok öksürük şurubunun aksine beyin omirilik sapındaki öksürük merkezini inhibe eden yani santral merkezi etkileyen, bununla beraber bronşlardaki istemsiz kasılmaları da inhibe ederek etki eden gayet etkili bir öksürük kesicidir. Ayrıca ilacın yan etkilerinin çok nadir ve hafif olması da ilacın tercih sebepleridir. Bununla birlikte genelde ilaç ameliyat veya bronskobi öncesi ve sonrası öksürüğün akut olarak kesilmesi için kullanılır.

İLACINIZI KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

FORMÜLÜ :

5 ml Sinecod şurup 7.5 mg butamirat sitrat ve diğer yardımcı maddeler yanında sakarin sodyum, sorbitol, benzoik asit, vanilin, etanol içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Sinecod’un etken maddesi butamirat sitrat kimyasal ve farmakolojik açıdan opium alkaloidlerine benzemeyen, santral etkili bir öksürük kesicidir. Öksürük kesici ve bronkospazmolitik etkisinin farklı olmasına bağlı olarak öksürüğü etkin bir şekilde keser ve ayrıca spirometrik ve kan gaz değerlerini kısa sürede düzeltir. Butamirat geniş terapötik marja sahiptir.

FARMAKOKİNETİK:

Butamirat -[2-(2-dietilaminoetoksi) etil]-2-fenil-butirat- ağızdan alındıktan sonra hızla ve tam olarak emilir. Uygulamayı takiben 1 saat içinde kanda maksimum düzeye ulaşır. Tekrarlanan dozlarda lineer farmakokinetik profil gösterir (birikme olmaz). Plazmada, butamirat başlıca 2-fenil-butirik asite ve dietilaminoetoksietanole hidroliz edilir. Her biri öksürük kesici etkiye sahip bu iki metabolit ve butamirat, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır ve bunun sonucu plazma yarılanma ömrü uzun olur. 2-fenil butirik asitin bir kısmı daha sonra para pozisyonunda hidroksilasyon ile metabolize edilir. Bu üç metabolit başlıca böbreklerle atılır. Asit metabolitler büyük oranda glukoronik aside bağlanarak atılır.

ENDİKASYONLARI:

Etiolojisi değişik akut öksürük. Cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi.

KONTRENDİASYONLARI:

Butamirat sitrata veya Sinecod şurup’un diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Hamilelik sırasında Sinecod’un kullanımıyla ilgili olumsuz herhangi bir reaksiyon kaydedilmemiştir. Bununla birlikte hamileliğin ilk 3 ayında bu ilacın kullanılmaması önerilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Sinecod iyi tolere edilir. Deri döküntüleri, mide bulantısı, diyare ve baş dönmesi gibi yan etkiler çok ender görülür (tedavi edilen vakaların %1). Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.

3 yaşın üstündeki çocuklarda:
Günde 3 defa 5 ml

6 yaşın üstündeki çocuklarda:
Günde 3 defa 10 ml

12 yaşın üstündeki çocuklarda:
Günde 3 defa 15 ml

Yetişkinlerde :
Günde 4 defa 15 ml

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:

Belirtiler: Aşırı dozda Sinecod alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, diyare, baş dönmesi ve hipotansiyon. Tedavi: Genel acil yardım yapılmalıdır: aktif kömür, tuz laksatif ve gerektiğinde semptomatik tedavi.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kutunun üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:

Sinecod şurup; 1.5 mg/ml, 100 ml’lik renkli şişede, dereceli ölçeği ile birlikte.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTYK DOZAJ ŞEKLİ:

Sinecod Depo Tablet; 50 mg,10 depo tabletlik blister ambalajda.
Novartis Consumer Health S.A. Nyon, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.

Ruhsat Sahibi:

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34349 Beşiktaş – İSTANBUL

Üretim Yeri:

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
39780 Küçükkarıştıran-Lüleburgaz

Ruhsat Tarihi ve No.:

10.11.1988 – 146/52
Reçete ile satılır.