Roxin Ne İçin Kullanılır

Roxin Ne İçin Kullanılır

9 Eylül 2016 0 Yazar: A.Ayazz

Roxin kullanım alanı çok geniş olan bir antibiyotiktir. Özellikle yaygın antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalara karşı kullanıldığından çok fazla ortalıkta gözükmeyen ama doğru hedef kitlesi seçildiğinde çok etkili olan bir antibiyotiktir. Bununla birlikte diğer ilaçlara nispeten daha sık görülen ciddi yan etkileri(özellikle kardiyovasküler sistemle ilgili) sebebiyle dikkatli kullanılması gereklidir. İlacı kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir yan etki şüpheniz olduğunda derhal doktorunuza başvurunuz.

Roxin; üst solunum yolu enfeksiyonları (akut ve kronik bronşit gibi), akciğer enfeksiyonları, kulak iltihapları, geniş deri yaralarındaki enfeksiyonlar, idrar yolu ve üreme organları enfeksiyonları; deri, yumuşak doku, ameliyatlı eklem ve kemik dokusu, gastrointestinal sistemde yerleşmiş bazı spesifik bakterilerde kullanılan bir antibiyotiktir.
İLACINIZI KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.

ÖZELLİKLE ROXİN KESİNLİKLE DOKTOR KONTORLÜNDE KULLANILMASI GEREKEN BİR İLAÇTIR.

Detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Solunum sistemi : Akut ve kronik bronşit, pnömoni, kistik fibrozist’te akciğer lezyonunun üzerine eklenen bakteri enfeksiyonlarında. Akciğer fibrozu, bronşektazi ve amfizemlerde oluşan bakteri enfeksiyonları. Kulak-Burun-Boğaz enfeksiyonları : Otitler, sinüzitler ve diabetli hastaların nekrozitan dışkulak iltihapları. Ürogenital sistem enfeksiyonları : İdrar yollarının tüm bakteriyel enfeksiyonları,sistitler, akut ve kronik piyelonefritler, prostatit, gonore, şankroid, miktoplazmalar, nonspesifik üretrit ve vajinitler.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Stafilakokların ve streptokokların meydana getirmiş olduğu piyodermalarda ve enfekte olmuş dekübitus ülserleri. Kemik ve eklem enfeksiyonları : Travma ve ameliyat sonrası enfeksiyonların oluşturduğu osteomiyelitlerin tedavisinde.
Gastrointestinal sistem enfeksiyonları : Shigella, Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, Vibrio parahemolyticus ve Vibrio cholerae’nın meydana getirmiş olduğu enfeksiyonlara bağlı diyarelerde.

Kontrendikasyonları:

Kinolonlara ve siprofloksazine duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Hamile veya hamile olması muhtemel kadınlarda, süt veren annelerde, çocuklarda, gelişimini henüz tamamlamamış gençlerde, serebral arteriyosklerozu olan ve epileptik hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:

Böbreklerden atılmadığı için böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez
Laktasyonda süte geçtiği için emzirme kesilebilir..
Spiramisin gebe kadınlarda kullanılabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Siprofloksazin genellikle iyi tolore edilen bir preparattır. Tüm antibiyotiklerin oluşabilecek yan etkiler bu ilacın kullanımında da görülebilir. Bunlardan en sık rastlananlar şöyledir :Diyare, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, vücutta kızarıklık’tır.Bunlardan daha nadir olarak baş dönmesi, sersemlik, ürtiker, ateş, görme bozukluğu, eklem ve sırt ağrısı, üriner retansiyon, vajinit, senkop, hipertansiyon, epitaksis, bronkospazm da oluşabilir. Labaratuvar testlerinde : ALT, AST, A.P., LDH, serum bilirubin oranlarında yükselme, kristalüri, silindirüri ve hematüri nadir olarak görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Magnezyum hidroksit veya alüminyum hidroksit içeren antasitler siprofloksazinin emilimini ve ürener sistem enfeksiyonlarındaki etkisini azaltabileceği için beraber kullanılmalıdır.
Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde : Bir tablet sabah ve bir tablet akşam olmak üzere 12 saat ara ile alınmalıdır. Gıdalarla aynı anda alımı ilacın absorbsiyonunu geciktireceğinden yemeklerden 2 saat sonra alınması tavsiye edilir.Tedavinin süresi enfeksiyonunun hafif veya şiddetli oluşuna bağlıdır. Genelde bu süre 7 ila 14 gün olmakla birlikte enfeksiyonunun ağır seyreltmesinde veya komplikasyonların mevcutiyetinde süre uzayabilir.
Enfeksiyonun belirti ve semptomlarının kaybolmasından sonra tedaviye en az 2 gün süre ile devam edilmelidir. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında tedavisüresi 4 ila 6 hafta olup, gerktiğinde bu süre uzatılabilr.
Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına bağlı diyarelerde tedavi 5 ila 7 gün sürer. Böbrek fonksiyonu azalmış kişilerde yarılanma ömrü uzayacağından doz ayarlaması şarttır. Böbrek yetersizliği hallerinde dozaj kreatinin klerensine göre ayarlanmalıdır. Kreatinin klerensi ( ml/dak.) – Doz
50 , 250-500 mg/ 12 saat ara ile
30-50, 250-500 mg/18 saat ara ile
5-29, 250-500 mg/24 saat ara ile
Doz aşımı :
Aşırı yüksek doz alımında ve zehirlenme mide lavajı veya kusturma yöntemleri ile mide boşaltılır. Hastaya gözlem altında semptomatik tedavi uygulanır.
Böbrek yetmezliğinin mevcutiyetinin hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz uygulanmalıdır.