Parol Tablet Ağrı Kesici

Parol Tablet Ağrı Kesici

1 Aralık 2014 4 Yazar: A.Ayazz

Parol ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği olan bir ilaçtır. Sinir sisteminde ağrı duyulmasını sağlayan madde olan prostoglandin üretimini düşürerek sinirlerin ağrı sinyalleri göndermesini azaltır. Bu şekilde ağrıyı keser. Ateş düşürücü özelliği ise daha az tesirlidir.

Baş ve diş ağrıları, ağır adet dönemi ağrıları, migren, kas ağrıları, sinir ağrıları, iskelet sistemi ağrıları(kemik ağrıları), tramvaya(darbeye) bağlı ağrı ve ameliyat sonrası ağrılarda ağrı kesici olarak,

Nezle, grip, akut farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve diğer akut ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etkilidir.

Gebelikte kullanımı yeteri kadar test edilmemiştir. Emziren anneler İLACIN ETKEN MADDESİ ANNE SÜTÜNE GEÇTİĞİNDEN ÇOK DİKKATLİ OLMALIDIR.

Çeşitli deri bozuklukları ve kan değerlerindeki dengesizlik yan etkileri olabilir ama nadirdir.

KESİNLİKLE DOKTOR REÇETESİYLE VE GÖZETİMİNDE KULLANINIZ.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

FORMÜLÜ : Parol tablet; her tablette 500 mg parasetamol içerir

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Bu etkileri merkezi sinir sistemi ve periferide prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlıdır. Prostaglandinler ağrı duyusu taşıyan sinir uçlarının duyarlılığını arttırır.

Parasetamol prostaglandin sentezini inhibe ederek bu sinir uçlarının duyarlılığını azaltır, ağrı eşiğini yükseltir, impuls doğuşunu ve iletişimini inhibe eder. Antipiretik etkisi ise ön hipotalamustaki termoregulasyon merkezinin prastaglandin E2 tarafından uyarılmasını önlemesine bağlıdır. Parasetamolun antienflamatuvar etkisi minimaldir

Farmakokinetik özellikleri:

Absorpsiyon: Parasetamol ağız yoluyla alındığında absorpsiyonu çabuk ve tamdır. Yüksek karbonhidrat içeren bir yemekten sonra alınırsa absorpsiyonu azalır. Analjezik etkisi 30 dakikada başlar, 1-3 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer.

Dağılım: Parasetamol vücut doku ve sıvılarına yaygın biçimde dağılır. Proteine bağlanma oranı düşük olup % 20-50 arasındadır. Dağılım hacmi 0.95 l/ kg dır.

Metabolizma: Verilen bir oral dozun % 90-95 karaciğerde glukuronik asit, sulfirik asit ve sistenin ile konjugasyonla metabolize olur. Sadece % 5’ i değişmeden idrarla çıkar.

Atılım: Parasetamol renal yolla metabolitler şeklinde vücuttan atılır. Yarı ömrü 1-4 saat (ortalama 2.7 saat), renal klerensi 5 ml / dak dır. Parasetamol hemodiyaliz ve hemoperfüzyonla kandan uzaklaştırılabilir.

ENDİKASYONLARI

Baş ve diş ağrıları,dismenore,migren,miyalji,nevralji,muskuloskeletal sistem,postravmik ve postoperatif ağrılarda analjezik olarak,

Nezle, grip,akut akut farenjit, sinüzit,otit ve diğer akut ateşli hastalıklarda analjezik ve antipiretik olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ilerlemiş karaciğer hastalığı (Child– Pugh Klas C) olanlarda ve kronik ağır alkolizmde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalı uzun süre yüksek dozda alınacaksa periyodik olarak renal ve hepatik fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Gebelikte kullanım: Gebelik Kategorisi C

Parasetamolün gebelikte kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Ancak deneysel çalışmalar ve hamile kadınlarda yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. Parasetamol gebelikte doktor tavsiyesi ile ve risk / fayda oranı tartılarak kullanılmalıdır.

Laktasyonda kullanım : Parasetamol anne sütü ile bebeğe geçer.Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Ancak parasetamolun laktasyonda kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir.

Pediatrik hastalar: Parasetamolun yaşa bağlı nedenlerle pediatrik hastalarda kullanımını sınırlandıracak bir neden bildirilmemiştir.

Geriatrik hastalar : Parasetamolun yaşa bağlı nedenlerle geriatrik hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir.

Araç ve Makina kullanmaya etkisi: Parasetamol alan hastaların motorlu araç veya makina kullanmalarında bir sakınca yoktur

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Parasetamol terapötik dozlarda iyi tolere edilir.Nadiren deri erüpsiyonları, eritem,ürtiker ve ateş görülebilir.Salisilatlarla çapraz alerji nadirdir.Anemi,nötropeni, trombositopeni ve pansitopeni izole vakalar olarak bildirilmiştir.

BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kumarin ve indandion sınıfı antikoagülan alanlarda kronik, yüksek dozda parasetamol verilmesi protrombin zamanı tayini yapılarak sonuçlarına göre antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.

Kronik alkolizmde ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolun hepatotoksisite riski artabilir.

Hepatik enzim endüktörleri (barbituratlar, primidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkenliği azaltabilir.

Laboratuvar Test etkileşimleri

Parasetamol alanlarda :

Kan şekeri : Glukoz oksidoz / peroksidoz metoduyla olduğundan düşük gözükür.Hekzokinaz / glukoz – 6 – fosfat dehidrogenaz metoduyla olduğunun aynı gözükür.

Serumda ürik asit : fosfotungstad metoduyla olduğundan yüksek gözükür.

Bentiromid testi sonuçları geçersizdir.Çünkü hem parasetamol hem bentiromid arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asid miktarını etkiler.

Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 6-hidroksiindol asetik asid (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir.Kantitatif test etkilenmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği sürece:

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde: gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 0,5g-1g ( 1-2 tablet).Maksimum doz günde 6 tablettir.

9-12 yaş arası çocuklarda: gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 500 mg (1 tablet)

6-9 yaş arası çocuklarda : gerekli oldukça her 6 saatte bir 500 mg (1 tablet)dozda kullanılır.

6 yaşından küçük çocuklarda ilacı daha hassas bir şekilde doze edebilmek için süspansiyon formu kullanılmalıdır.

Çocuklarda ilaç 4 saatten daha sık aralarla verilmemelidir.

DOZ AŞIMI

Doz aşımında hasta kusturulur veya midesi yıkanır.Daha sonra aktif kömür bulamacı verilir.Ancak bu asetilsistein solüsyonu verilmeden önce lavajla boşaltılmalıdır.Asetilsistein tedavisine kanda parasetamol konsantrasyonu tayin sonuçlarını beklemeden hemen başlamalıdır.Başlangıç dozu 140 mg / kg olup daha sonra 4 saatte bir 70 mg / kg dozda total 17 doz verilir.Her doz uygun içeceklerle % 5 ‘lik solüsyon halinde dilüe edilir.Plasmada parasetamol konsantrasyonları ilacın alınmasından sonra 4 ncü saatten itibaren tayin edilir.Daha önceki tayinler hepatotoksisite tahmini için faydalı değildir.Aşağıda gösterilenleri aşan konsantrasyonlar potansiyel hepototoksisiteyi gösterir ve tüm asetilsistein kürünün tamamlanmasını gerektirir.

4 saat

150 mcg / ml

6 saat

70 mcg / ml

10 saat

50 mcg / ml

15 saat

20 mcg / ml

20 saat

8 mcg / ml

24 saat

3.5 mcg / ml

Eğer asetilsistein tedavisinde 24 saat içinde başlanmamışsa veya parasetamol çok yüksek miktarlarda alınmışsa hemodiyaliz veya hemoperfüzyonla parasetamol kandan çekilebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25ºC nin altındaki, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işık ve nemden koruyunuz. Çocukların ulaşamayacakları bir yerde ve kendi ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Parol Tablet, her biri 500 mg parasetamol içeren 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Acıbadem Köftüncü Sokak No:1 34718 Kadıköy / İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NO: 24.07.1973 – 116/37

Reçete ve reçetesiz satılır.