Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

1 Temmuz 2017 0 Yazar: A.Ayazz

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Doğuştan var olan, yaşamın ilk 3 yılında belirginleşen, sosyal-iletişimsel alanda belirgin yetersizlikleri olan, sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur.

Otizm Spektrum Bozukluğunun(OSB) bugün için kabul edilen en önemli tedavi aracı otizmde etkinliği kanıtlanmış Özel Eğitim Modelleridir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Uyarıcı Belirtileri

  • Çocuğunuzun sanki duymuyormuş gibi davranması
  • Adıyla seslenince bakmaması
  • Etrafındaki insanlara ilgi göstermemesi, aile üyelerine ve bakıcısına bile ilgisiz kalması
  • Göz teması kurmaması veya birkaç saniyeden uzun süre göze bakmaması
  • Ona bakıldığında veya karşısındaki ona güldüğünde karşılık vermemesi
  • İşaret parmağını kullanarak ilgisini çeken şeyi göstermemesi, ilgisini, sevincini paylaşmaması
  • Yalnız başına oynamayı tercih etmesi, diğer çocuklarla ilgilenmemesi ve oynamaması
  • Parmakla bir şey gösterildiğinde ilgilenmemesi, dönüp bakmaması
  • 16 aylık olduğunda tek kelimeleri anlamlı olarak söyleyememesi
  • Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlarının olması(ellerini kanat çırpar gibi sallaması, kendi çevresinde veya eşyalar etrafında anlamsız biçimde dönmesi, oyuncakları simetrik şekilde dizerek oynaması vb.)

Otizm’de erken tanı erken müdahale için önemlidir. Çocuğunuzun Otizm Spektrum Bozukluğu belirtileri olduğunun düşünüyorsanız en yakın Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına başvurunuz.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN FARKINDA OL GEÇ KALMA !