Minoset

Minoset

19 Şubat 2014 0 Yazar: A.Ayazz

Minoset ateş düşürücü, ağrı kesici ve vücuttaki kırgınlık için kullanılır. Yan etkilerinin nadir görülmesi nedeniyle gayet kullanışlı bir ilaçtır. Vücudu da çok fazla yoran bir ilaç değildir. Çok zor durumda kalmadıkça sadece doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

 

Formülü:

– Şurup: 1 ölçek (5 ml) 150 mg parasetamol;
– Tablet: 500 mg parasetamol içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Minoset hafif ve orta derecede ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir. Baş ve diş ağrıları, miyalji, nevralji, tüm müsküloskeletal ve tonsilektomi ağrılarında analjezik; soğuk algınlığı, influenza ve diğer bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda ise hem analjezik hem de antipiretik etki gösterir.

Kontrendikasyonları:

Parasetamole karşı aşırı duyarlılık ve karaciğer hastalığı.

Uyarılar/Önlemler:

Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik hastalıkları olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Parasetamol nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Ilaç kesildiğinde ortadan kalkar.

İlaç etkileşimleri:

Tedavi dozunda etkileşim belirlenememiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

– Şurup:
1 yaşından küçük çocuklarda: Günde 3-4 defa 1/2 -1 ölçek;
1-5 yaş arası çocuklarda: Günde 3-4 defa 1 – 1½ ölçek;
6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3-4 defa 1½ – 3 ölçek
Doz çocuğun yaşına ve kilosuna göre ayarlanmalıdır. Her 6 saatte bir 60 mg/kg/gün hesabıyla yani herbiri 15 mg/kg olarak 4 defada verilmelidir. Minoset pediatrik şurup bir bardak suya, süte veya meyve suyuna karıştırılarak da içilebilir.

– Tablet:
Günde 3-4 defa;
erişkinlerde 1-2 tablet;
9-12 yaş arası 1 tablet;
6-9 yaş arası ½ tablet

Doz Aşımı:

Ilacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Ilaç henüz alınmışsa, Ipeka şurup ile kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır. Antidot olarak 16 saat içinde asetil sistein veya metionin verilmelidir.