Gripin İlacı Neye Yarar? – Gripin Endikasyonları

Gripin İlacı Neye Yarar? – Gripin Endikasyonları

22 Şubat 2014 0 Yazar: By.Kutlu

Gripin 500 Mg 1 Kaşe

Gripin halk arasında yaygın tüketilen bir ilaçtır. Kolaylıkla temin edilebilir. Ağrı, ateş ve halsizlik durumlarında tüketilebilir, daha ayrıntılı bilgi aşağıda mevcuttur.

Formülü:

Aktif maddeler; Parasematol 0.500g, Kafein 0.030g

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hafif ve orta şiddetli ağrılarda, ağrının ateşe eşlik ettiği durumların semptomatik tedavisinde endikedir.

gripin

Kontrendikasyonları:

Parasetamol ve kafeine duyarlılıkta, böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, kardiovasküler ve psikolojik rahatsızlıklarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Önerilen doz aşılmamalı, duyarlılık reaksiyonunda ilaç kesilmelidir. Akciğer, karaciğer, böbrek fonksiyon bozukluğunda, anemide dikkatli kullanılmalıdır. Hepatik nekroz yüksek doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saatde protrombin zamanı uzayabilir. Klinik semptomlar 1-6 gün sonraya kadar görülebilir. 10 g. üzeri kullanımda toksisite muhtemeldir. Kronik alkol kullananların günlük parasetamol dozu 2 g üzerinde olmamalıdır. Ağrılarda 10, ateşte 3, boğaz ağrısında 2 günden fazla kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nadiren hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni, hipoglisemi ile cilt kızarıklığı, ürtiker gibi cilt reaksiyonları görülebilir. Kafeine bağlı uykusuzluk, sinirlilik, tremor, diürez, aritmi oluşabilir.

İlaç etkileşimleri:

Parasetamol yüksek doz ve süreye bağlı olarak antikoagulanların etkisini ve hipoprotrombinemik etkiyi arttırır, kan glukoz ölçüm sistemlerini etkileyebilir.

Parasetamolun: antikonvulsanlar terapotik düzeye ulaşmasını önleyebilir, oral kontraseptifler eliminasyon yarıömrünü azaltır, metaklopramid ince barsaktan emilimini hızlandırır, aktif kömür absorbsiyonu azaltır.

Barbiturat, trisiklik antidepresan ve alkol kullanımında parasetamolun hepatotoksisitesi artar. Kloramfenikol ile birlikte kullanım kloramfenikolun serum seviyesini yükseltir. Simetidin ve oral kontraseptifler kafein metabolizmasını inhibe edebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka öneri yok ise yetişkinlerde günde 3-4 kez 1-2 kaşe alınabilir.

Doz aşımı ve tedavisi : Akut zehirlenmelerde bulantı kusma, hipotansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği, sarılık görülebilir. Minimal latal doz 15 g (20 mg/kg)dır. Oral N-asetilsistain parasetamol zehirlenmesinin spesifik antidotudur.