FASTJEL KREM KULLANIM ALANI

FASTJEL KREM KULLANIM ALANI

23 Şubat 2014 2 Yazar: A.Ayazz

FASTJEL burkulma, incinme, darbeye bağlı zedelenme gibi durumlarda ağrı ve ödem için kullanılan bir kremdir. Şişikliği indirmek, ağrıyı kesmek ve tedavi için kullanılır. Şişikliği indirmek için düzenli kullanılması gerekmektedir. Aspirin ve aynı içerikteki ilaçlara alerjisi olanlarda yan etkileri görülebilmektedir.  Kesinlikle yaralara, yanıklara, derinin açık ve geçirgen olduğu cild kısmına, anal ve genital ve oral bölgeye sürülmemelidir. Kullanmadan önce aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

FORMÜLÜ

 

100 gram jel 2.5 g ketoprofen içerir. Yardımcı madde olarak karboksipolimetilen, trietanolamin, lavanta ve neroli esansları, etanol ve saf su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler

Ketoprofen propiyonik asit türevi, güçlü antiinflamatuvar ve analjezik etkileri olan bir non-steroid antiinflamatuvardır. Eklemlerin, tendonların, ligamentlerin ve adalenin ağrılı durumlarında etkilidir. Ketoprofenin, prostaglandin ve lökotrien sentezi üzerinde inhibitör etkileri vardır. Siklooksijenaz ve lipooksijenaz yolaklarının inhibitörüdür. Prostaglandin sentezinin inhibisyonu, güçlü antiinflamatuvar ve analjezik etki sağlar. Lipooksijenaz inhibitörleri hücresel kaynaklı enflamasyonu zayıflatır ve bu da iltihaplı eklemlerdeki doku yıkımının ilerlemesini geciktirir. Ek olarak, Ketoprofen bradikinin’in (ağrı ve enflamasyonun kimyasal mediatörüdür) güçlü bir inhibitörüdür, lizozomal membranları ozmotik zarar karşısında stabilize eder ve enflamasyon reaksiyonlarında doku yıkımı meydana getiren lizozomal enzimlerin salınımını engeller.

Farmakokinetik Özellikler

Tekrarlanan uygulamalardan sonra ketoprofenin sistemik düzeyi AUC (eğri altında kalan alan) tayinine göre artma eğilimi göstermemektedir. Bu nedenle ketoprofen organizmada birikmemektedir. Oral kullanıma oranla topikal kullanımdan sonra ketoprofenin biyoyararlılığı %5 olarak bulunmuştur. Cilt yoluyla absorbsiyonu az olup, perkütan yolla 50-150 mg ketoprofen uygulandığında 5-8 saat sonraki plazma düzeyi 0.08-0.15 ug/mL bulunmuştur. Bu nedenle sistemik yan etkileri düşüktür. Plazma proteinlerine %60-90 oranında bağlanır. Başlıca idrar yoluyla glukuronat konjugatları halinde itrah edilir. Dozun yaklaşık %90’ı 24 saat içinde vücuttan uzaklaşır.

 

ENDİKASYONLAR

 

Burkulma, incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar, hafif şiddetteki artritler, yüzeyel tendinitler, şiddetli lombalji, spor yaralanmaları gibi travmatik ya da romatizmal orijinli kas ve iskelet sisteminde ağrı ve ödeme neden olan durumların semptomatik tedavisinde, skleroterapi sonrasındaki venöz iltihapların tedavisinde endikedir.

 

KONTRENDİKASYONLAR

 

Ketoprofene, aspirine, diğer non-steroidal antienflamatuar ajanlara, ya da içindeki maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlarda; bronşial astım ve tioprofenik aside, fenofibrata, kozmetiklere bağlı deri alerjisi geçmişi olanlarda kontrendikedir. Eksüdatif dermatoz, egzama, lezyonun türü ne olursa olsun lezyona uğramış deri, yanık, yara, mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır. Hamileliğin 6. ayından sonra kullanılmamalıdır.

 

UYARILAR / ÖNLEMLER ve GEBELİKTE KULLANIMI

 

Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve lokal tahrişe neden olabilir. Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır. Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır. Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

FASTJEL kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

FASTJEL tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

FASTJEL’in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

Çocuklarda olası zararlarıyla ilgili çalışma yapılmadığından FASTJEL sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır.

 

ARAÇ VE MAKİNA KULLANMAYA ETKİSİ

 

Araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı (Hamilelik kategorisi C)

İnsanlarda hiçbir malformasyon etkisi görülmemiştir. Yine de risk olmadığını kanıtlayabilecek yeni epidemiyolojik çalışmaların yapılması gerekir.

Lokal uygulama yolu dışında, diğer uygulama yolları ile ilşkilendirerek genişletilirse; hamileliğin son üç ayında prostoglandin sentezinin tüm inhibitörleri aşağıdaki etkilere yol açabilir:

Fötusta kardiyopulmoner bir toksisiteye (arteriyel kanalın erken kapanmasına yol açacak arteriyel hipertansiyon) ve oligoamnios ile böbrek yetmezliğine yol açabilecek renal fonksiyon bozukluğu görülebilir.

Anne ve bebekte, hamileliğin sonunda kanama süresinde uzama görülebilir.

Bu bilgiler doğrultusunda, son derece kısıtlı olan ve özel olarak izlenen obstetrik kullanımlar dışında, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) hamileliğin 6. ayından itibaren kullanılmamalıdır. NSAİİ, hamileliğin ilk 5 ayında ise hekimin gerekli gördüğü zorunlu hallerde reçetelenmelidir.

NSAİİ anne sütüne geçtiği için önlem olarak emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

YAN ETKİLER

 

Uygulama bölgesinde lokalize cilt reaksiyonları olabilir. Eritem, kaşıntı, allerjik cilt reaksiyonları, dermatit, temas ile ortaya çıkan kızarıklık gibi ekzamatöz belirtiler ve ürtiker görülebilir. Işığa duyarlılık, anaflaktik reaksiyonlar gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir, NSAİİ’lara bağlı olarak bazı kişilerde astım krizi oluşabilir. Bu reaksiyonlar genellikle hafif seyirlidir ve ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar.

Jel formunda sistemik etkiler minimum olmasına rağmen, NSAİİ’ın sistemik etkileri, transdermal geçişe, uygulanan jel miktarına, uygulanan yüzeye, derinin bütünlük derecesine, tedavinin süresine ve tıkayıcı pansuman yapılıp yapılmadığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. (sindirim sistemi ve böbrekler üzerindeki etkiler). Bu nedenle özellikle ciddi böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 

Bilinen bir etkileşimi yoktur. Kumarinler (oral antikoagülanlar) ile tedavi edilen hastaların hematolojik yönden izlenmesi önerilir.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

 

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

• Burkulma, incinme, ezilme, spor yaralanmaları gibi travmatik veya romatizmal orjinli ağrılarda, skleroterapi sonrasındaki venöz iltihaplarda; günde 2 kez 2 gram (ya da 5 cm civarında) jel,

• Yüzeyel tendinitte; günde 2 kez 4 gram (ya da 10 cm civarında) jel,

• Küçük eklemlerde artrozda; günde 3 kez 4 gram (ya da 10 cm civarında) jel ,

• Şiddetli lombaljide; İlk 3 gün boyunca, 3 kez 5 gram jel, sonraki 4 gün boyunca günde 2 kez 5 gram jel uygulanır.

FASTJEL ağrılı bölgeye ince bir tabaka halinde sürülür.

12 yaşın altındaki çocuklarda yapılmış yeterli klinik çalışma olmadığından kullanılmaması önerilmektedir.

 

DOZ AŞIMI

 

Perkütan yolla plazma ketoprofen değerleri düşük olduğundan, doz aşımı söz konusu değildir.

Kazayla yutulması halinde yutulan miktara bağlı olarak sistemik etkilere yol açabilir. Bu durumda

destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır.

 

SAKLAMA KOŞULLARI

 

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanmayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve ambalajında saklayınız.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

 

50 g jel içeren alüminyum tüp ve prospektüs

 

RUHSAT SAHİBİ

 

Ufsa İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Topkapı – İSTANBUL

 

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

 

05.01.2004 – 115/34

 

ÜRETİM YERİ

 

Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l., Via Sette Santi, 3, Floransa – İTALYA

Reçete ile satılır.