Etotio Film Tablet Endikasyonları

Etotio Film Tablet Endikasyonları

18 Kasım 2015 0 Yazar: A.Ayazz

Etotio tipik bir ağrı kesici ilaçtır. Romatizmal ağrılar, travma ağrıları, sırt ve bel ağrılarında, kas ağrılarında kullanılır. Birçok ağrının hissedilmesi için gerekli madde olan prostoglandin sentezini engelleyerek vücudun ağrılı hemen her bölgesinde etkili bir ağrı kesici olarak görev yapar. Kullanım spektrumunun geniş olması ve etkili bir antiinflamatuar-ağrı hissi önleyici-bir ilaç olmasına karşın aynı genişlikte yan etki spektrumunun da olabilmesi sebebiyle kullanımında dikkatli olunmalıdır. Hamilelerde, ülser ve mide hastalıkları geçmişi olanlarda, kalp hastalığı riski taşıyanlarda, kas kasılmasıyla ilgili hastalarda KULLANILMAMALIDIR. Prospektüsündeki yan etkileri iyi okunmalı ve herhangi bir yan etki belirtisi şüphesinde hemen doktora müracaat edilmelidir.

KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMADIR.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz:

 

 

KULLANMA TALİMATI

ETOTİO 400 mg / 8 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

 • Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 400 mg etodolak ve 8 mg tiyokolşikosid içerir.

 • Yardımcı maddeler:

Çekirdek tablette; laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikondioksit, polivinilpirolidon, magnezyum stearat Film kaplamada; hidroksipropilmetilselüloz1, titanyumdioksit1, polietilen glikol 4001 1 Karışım halinde temin edilir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

 

Bu kullanma talimatında:

 

 1. ETOTİO nedir ve ne için kullanılır?

 

 1. ETOTİO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

 1. ETOTİO nasıl kullanılır?

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

 

 1. ETOTİO’nun saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 1. ETOTİO nedir ve ne için kullanılır?

ETOTİO, etkin madde olarak etodolak ve tiyokolşikosid içeren film tablettir.
ETOTİO, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda karton kutu içerisinde takdim edilir.
ETOTİO, osteoartrit, omurganın (vertebral kolonun) ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas kasılımlarının semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrasında oluşan ağrılarda kullanılır.

 1. ETOTİO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ETOTİO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Etodolak, tiyokolşikosid veya ETOTİO’da bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa,
• Aspirin veya etodolağın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örn: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),
• Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örn: kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir etodolak alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
• Hamileyseniz ve emziriyor iseniz,
• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.
ETOTİO çocuklarda kullanılmamalıdır.
ETOTİO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
• Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.
Eğer;
• Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunları geçmişiniz varsa,
• Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,
• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
• Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
• Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa,
• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,
• İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

ETOTİO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

ETOTİO’yu alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir. ETOTİO yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı

ETOTİO baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha kötü olabilir. ETOTİO’yu dikkatle kullanınız. Nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemelen güvensiz işleri yapmayınız.
ETOTİO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce ETOTİO veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.
Her bir ETOTİO tablet, 250 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar, örnek, varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.
• Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında ETOTİO’nun yan etki riski artabilir.
• ETOTİO ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar).
• ETOTİO ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazid içeren ilaçlar).
• ETOTİO kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.
• ETOTİO’nun kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. ETOTİO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 2 defa 1 film tablet alınız.
Uygulama yolu ve metodu:
ETOTİO sadece ağızdan kullanım içindir. Film tabletleri çiğnemeyiniz.
Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.
Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Eğer ETOTİO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden fazla ETOTİO kullandıysanız:

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.
ETOTİO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

ETOTİO kullanmayı unutursanız

Bir ETOTİO dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

ETOTİO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ETOTİO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ETOTİO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ETOTİO içindeki etkin maddelerden etodolağa dair veriler;
Aağıdakilerden biri olursa, ETOTİO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • ETOTİO kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. ETOTİO’yu yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.
  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kaşınma; nefes almada zorluk; göğüste sıkışma hissi; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ETOTİO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kanlı veya siyah dışkı (melena)
İdrar miktarında değişiklik Göğüs ağrısı Akıl karışıklığı Koyu renkte idrar Depresyon Bayılma
Hızlı veya düzensiz kalp atışı
Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı Akılsal veya davranış değişiklikleri Kol veya bacak uyuşukluğu Tek taraflı güçsüzlük
Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri Kulaklarda çınlama Krizler
Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi
Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı Şiddetli kusma Nefes darlığı
Ani veya açıklanamayan kilo alımı Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi
Olağandışı berelenme veya kanama Olağandışı eklem veya kas ağrısı Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük Görme veya konuşma değişiklikleri Kahve telvesi gibi kusma Derinin veya gözlerin sararması
Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı Kanlı idrar Bazı alerjik belirtiler
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık İshal
Baş dönmesi Gaz
Baş ağrısı Mide yanması Mide bulantısı Mide rahatsızlığı Tıkalı burun Güçsüzlük
Bunlar ETOTİO’nun hafif yan etkileridir.
ETOTİO içindeki etkin maddelerden tiyokolşikoside dair veriler;
Aşağıdakilerden biri olursa, ETOTİO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
  • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
  • Baygınlık (vazovagal senkop),
  • Deri döküntüleri
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ETOTİO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sersemlik, uyuklama hali
  • Kaşıntı
  • Deri döküntüleri
  • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali
  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Mide ağrısı
  Bunlar ETOTİO’nun hafif yan etkileridir.
  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

 1. ETOTİO’nun saklanması

ETOTİO ‘yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ETOTİO ‘yu kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ETOTİO’yu kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.
Pak İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:5/1 34349 Gayrettepe, İstanbul, TÜRKİYE
Üretim yeri:

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 13 34196 Yenibosna, İstanbul, TÜRKİYE
Bu kullanma talimatı 31/01/2013 tarihinde onaylanmıştır.