Enter-Sal Tablet Endikasyonları

Enter-Sal Tablet Endikasyonları

25 Eylül 2017 0 Yazar: A.Ayazz

Enter-sal Aspirin benzeri bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Buradan da anlaşılacağı gibi NSAİD grubu bir ilaçtır.

En yaygın kullanım yerleri hafif ve orta şiddette ağrılar, ateş ve özellikle kronik eklem hastalıklarında(romatizmal hastalıklar gibi) anti inflamatuar olarak kullanılır.

Enter-sal tabletin en önemli yan etkileri sindirim sistemine ait olanlardır. Sık gözükürler, özellikle ülsere zemin hazırlarlar. Sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı ve takip edilmelidir. Sindirim sisteminde kanamaya meyli arttırırlar.

Enter-sal tabletin ilaç etkileşimleri önemlidir. Özellikle kandaki pıhtılaşma faktörlerini azalttığından kanamaya meyli arttırırlar, anti koagülan ilaç kullananlarda doz ayarlaması yapılmalıdır veya kullanılmamalıdır. Bununla birlikte çok fazla miktarda kullanımda veya çok uzun zaman kullanımda böbreğe ciddi toksik etki bırakabilir.

İLACINIZI MUHAKKAK DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.

 

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz:

 

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

 

Formülü:

Her draje, 500 mg sodyum salisilat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hafif ve orta şiddetdeki ağrı tedavilerinde analijezik olarak; ateşli hastalıklarda antipretik olarak ve romatizmal olmayan enflamasyonlarda antienflamatuar olarak kullanılır. Ayrıca, akut ve kronik romatizma, jüvenil artrit, lumbago ve osteoartrit tedavilerde de endikedir.

Kontrendikasyonları:

Salisilatlar ve diğer steroid içermeyen antienflamatuar ajanlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, aktif peptik ülser vakalarında, gastrointestinal kanama hikayesi bulunanlarda ve hemofili, hipoprotrombenemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığı zaman yukarıda belirtilen ilaç etkileşmesi konusunda dikkat edilmelidir.
Astma, nazal polip ve alerji triadı bulunanlarda uygulama dikkatle yapılmalıdır. İlaç normal tabletlere oranla daha az bir mide irritasyonu oluşturur; ancak, kanama ve ülserasyon hikayesi veren hastalarda bir risk söz konusudur. Bu nedenle, mide şikayetleri, peptik ülser ve gastrointestinal sistem kanaması geçirenler yakınen izlenmelidir. Mide pH sının yükselmesi preperatın kaplı tabakasını etkileyeceği için antiasitler ile birlikte kullanılmamalıdır.
Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini değiştirebilirler. Bu nedenle karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda ve ameliyat geçirecek hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Su çiçeği, grip ve yüksek ateşle, reye sendromu konusunda doktora danışmadan çocuk ve gençlerde uygulanmamalıdır.
Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır ve emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Salisilatlar en sık gastrointestinal sistem üzerinde yan etki gösterir; drajenin mide üzerine dirakt tahriş etkisi büyük oranda önlenmiş olmakla beraber gastrointestinal kanama ve ülserasyonlara neden olabilir. Salisilatlar kulakta çınlama, reversibl işitme kaybı ve vertigo oluşturabilir. Hematolojik yönden lökopeni, prürit, anjiyoödem ve ender olarak da anafilaktoid reaksiyon görülebilir. Salisilatlar astma, alerji ve nazal polip triadı bulunan bireylerde bronkospazm oluşturabilir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza baş vurunuz.

İlaç etkileşimleri:

Salisilatlar alkol, kortikosteroid ve prazolon türevleri ile birlikte kullanıldığı zaman gastrointestinal sistemde kanama ve ülserasyon riskini artırır.Salisilatlar plazma protrombin konsantrasyonunu azalttığı için birlikte kullanılan antikoagülan ilaçların etkileri ile oral hipoglisemik ilaçların etkilerini potansiyelize eder. Salisilatlar küçük dozlarda probenesid ve sulfinprazonun ürikozik etkisini ve spironalakton ile oluşturulan sodyum atılımını azaltabilir. Üriner alkalileştiriciler salisilatların böbreklerden atılım hızını artırarak etkinliğini azaltır. Bu arada, fenobarbital enzim indüksiyonu ve propranolol de bazı reseptörlere kompetitif etki nedeni ile salisilatların etkinliğini azaltır.

Kullanım şekli ve dozu:

Günde 6-10 draje

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler
Salisilatlar yüksek dozlarda alındığı zaman baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri izlenir. Çok yüksek dozlarda ise merkezi sinir sistemi depresyonu, koma, solunum yetmezliği ve kollaps oluşabilir. Bu gibi durumlarda mide hemen yıkanmalı ( hasta deprese değil ise ) ve kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır. Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekebilir.