Dolorex Draje Ağrı Kesici

Dolorex Draje Ağrı Kesici

17 Şubat 2015 0 Yazar: A.Ayazz

Dolorex özellikle bölgesel ve noktasal ağrılarda gayet etkili yeni nesil bir ağrı kesicidir. Özellikle diğer ağrı kesicilerinin gidermede yetersiz kaldığı migren ağrıları ve şiddetli adet dönemi ağrılarını etkili bir biçimde keser. Bileşimindeki maddelere yan etkiniz olmadığı taktirde güvenle kullanılabilir. Ama yan etki durumunda belirgin karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozukluklara sebep olacaktır. KESİNLİKLE DOKTOR GÖZETİMİNDE KULLANILMALIDIR.

dolorex

Formülü:

Bir Dolorex Draje etken madde olarak 50 mg Diklofenak Potasyum; boyar madde olarak Kırmızı Demir Oksid ve Titanyum Oksid; tadlandırıcı olarak Şeker içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Post-operatif ağrı ve enflamasyonlar, primer dismenore ve diğer ağrılı jinekolojik hastalıklar, travmatik enflamasyonlar, omurga ağrıları, KBB hastalıkları, romatizmal ağrılar.

Kontrendikasyonları:

Diklofenak’a karşı aşırı duyarlılık; aktif peptik ülser ve diğer NSAİ ilaçlara karşı ürtiker, astım ya da diğer allerjik reaksiyonlar göstermiş olanlar.

Uyarılar/Önlemler:

GI kanama, ülserasyon veya perforasyon riski, renal ve kardiyak fonksiyon bozukluğu olanlarda, diüretik alanlarda, yaşlılarda, sıvı kaybı olanlarda böbrek fonksiyonu, karaciğer fonksiyonları kontrol edilmelidir. Gebelerde etkili en küçük doz kullanılmalı;emzirenlerde kullanılmamalı.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal, dermatolojik, üriner yan etkiler.

İlaç etkileşimleri:

Digoksin, lityum, metotreksat’ın kan konsantrasyonlarını artırabilir, serum potasyum düzeyi izlenmelidir. Siklosporin’in nefrotoksisite eğilimini artırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinler ve 14 yaşın üzerindeki çocuklar için başlangıç dozu günde 2-3 draje, daha sonra ve orta şiddetli durumlarda günde 1-2 draje yeterlidir. Primer dismenorede günde 1-3 draje. Başlangıç dozu gerekirse günde 4 draje’ye kadar çıkabilir.