Deflu Tablet Ne İşe Yarar – Endikasyonları

Deflu Tablet Ne İşe Yarar – Endikasyonları

11 Mart 2015 0 Yazar: A.Ayazz

Soğuk algınlığı, grip ve nezle durumlarında ateş, baş ağrısı, kırgınlık ve vücut rahatsızlığına bağlı uyuyamama, halsizlik gibi belirtileri gidermek için kullanılan hafif bir ilaçtır. İçeriğindeki parasetamol nedeniyle uzun süre kullanımında karaciğer ve böbrekleri yoracaktır. Bu yüzden daha önceden karaciğer ve böbrek rahatsızlığı geçirenler kullanırken çok dikkatli olmalıdır. İlaç bakteri ya da virüslere karşı etkili değil, yani aslında tedavi edici değildir; sadece belirtileri baskılar, hastalık sürecinin daha rahat geçmesini sağlar. Hamilelerde plesantaya etkisi olabileceğinden çok dikkatli ve doğru bir tetkikten sonra karar verilmelidir. KULLANMADAN ÖNCE KESİNLİKLE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

defluTablet

 

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ :

Formülü:

5 ml ( 1 ölçek ) şurup ;
Parasetamol 120.0mg
Klorfeniramin maleat 1.0mg
Fenilefrin HCl 2.5mg içerir.
(Yardımcı maddeler: Metil paraben, Sitrik asit, Sakarin sodyum, Sorbitol, Ahududu Esansı)

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Soğuk algınlığı, sinüzit, nezle, saman nezlesi ve diğer üst solunum yolları alerjilerindeki; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, aksırık, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, vücut ağrıları gibi semptomlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelere veya asetil salisik aside karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, karaciğer yetmezliği bulunanlarda, aktif alkolizmde, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, glokomlularda, ağır prostat hipertrofili hastalarda, hipertansiyonlularda, hipertiroidizmde, akut bronşiyal astımda, piloroduodenal tıkanıklıkta, konvülziyonlu hastalarda, diyabetlilerde, kalp hastalarında ve seçici olmayan(non – selektif) monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü kullanan veya 2 hafta içinde kullanmış olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

İlacı alırken alkollü içecekler alınmamalıdır. Antidepresan ilaç alanlar doktora danışmadan bu ilaçları kullanmamalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabilite görülebilir. Semptomlar 7 gün içinde iyileşme göstermez veya ateş 3 gün içerisinde düşmezse ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.
Araç ve özel dikkat isteyen makineler ile ve/veya tehlikeli, yüksek yerlerde çalışırken kullanılmamalıdır.

HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Hamilelik Kategorisi : C Kategorisi
Eğer hekim, ilacın hamilelere sağlayacağı yararın, fötus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Hematolojik reaksiyonlar rapor edilmiş olmasına rağmen parasetamolün yan etkileri hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı veya diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer.
Kişiye göre değişen ve bitkinlikten derin uykuya varan sedasyon, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu yapabilir. Gastrointestinal rahatsızlık yapabilir.
Sempatomimetikler santral sinir sitemine etki ederek endişe, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme yapabilirler. Bu etkiler fenilefrinde en az düzeydedir. Kardiyovasküler sisteme etki ederek hipertansiyon yapabilir.

İlaç etkileşimleri:

Antikolinerjik ilaçlar ve afyon kökenli ağrı kesicilerle alındığında parasetamolün emilimi gecikir. Antikonvülsanlar veya oral steroid yapılı kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlarla parasetamolün birlikte kullanımı hipoprotrombinemik etkiyi arttırır. Ancak bu etkileşim kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Parasetamol kloramfenikol konsantrasyonunu arttırabilir.
Alkol ve santral sinir sistemi depresanlarının (barbitüratlar, hipnotikler, sedatifler, nöroleptikler) sedatif etkisini arttırır. Birlikte alındığında fenitoin zehirlenmesi olabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı veya ilacın kesilmesinden 14 gün sonra kullanılmalıdır.
Kalp glikozitleri, kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında aritmi riski artabilir. Rezerpin ile birlikte kullanıldığında tesirini azaltabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 3 yaşına kadar : Her 6 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı
3 – 6 yaş arası çocuklarda : Her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı
6 yaşından yukarı çocuklarda : Her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı
Büyüklerde : Her 4 saatte bir 2 ölçü kaşığı
Çocuklara 24 saatte belirtilen dozdan fazla verilmemeli, 2 yaşın altındakilere doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Parasetamol ihtiva eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE ÖZEL ANTİDOT :
Doz aşımı halinde sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, çarpıntı, halüsinasyon, ritim bozuklukları yapabilir. Mide yıkanır ve gerekli ise aktif kömür verilir. Kardiyovasküler sistemi kontrol altında tutarak semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır.
Parasetamolden dolayı N-asetilsistein ve metionin gibi antidotlarla özel bir tedavi de gerekebilir.